Symptomer på tandlidelser

Symptomer på bagvedliggende tandsygdomme, tandslids- og tandstillingsproblemer kan være:

Kan et eller flere af disse symptomer genkendes, bør hesten undersøges af en dyrlæge mhp. tænder og mundhule.
De stillede diagnoser danner herefter baggrund for behandlingen af eventuelle sygdomstilstande.