Bedøvelse/Beroligelse - også kaldet sedation.

Drægtige hopper   Faste   Ridning   Anden medicin    

For at kunne gennemføre en grundig mundhuleundersøgelse, der danner basis for et detaljeret overblik over hestens tandmæssige sundhedstilstand, er det nødvendigt at berolige hesten med medicin.

Nogle få hesteejere er nervøse for beroligelsen. Hestene reagerer generelt meget ens på medicinen,- enkelte slingrer dog mere end forventet. Det er dog ekstremt sjældent, at det i sig selv leder til risiko for skader og lignende.

En erfaren hestedyrlæge vurderer mange enkelte detaljer i situationen, når mængde og type af beroligelse skal vælges. Inden vi iværksætter selve beroligelsen, undersøger vi altid grundigt hestens hjertelyd og respiration. Det er ligeledes vigtigt at lytte til ejerens tidligere erfaringer med beroligelse af hesten. Hesten skal i det hele taget være sund og rask, samt helst medicinfri i øvrigt før beroligelsen. Der findes mange forskellige stoffer der enkeltvis og især i kombination virker beroligende. Vi anvender kun de originale og gennemprøvede præparater, og vi gennemfører i sagens natur mange sedationer årligt med yderst få problemer. Viser en hest sig at være ekstra følsom eller evt. allergisk overfor den beroligende medicin, gives der en modgift, samt evt. opfølgende stimulerende medicin. Det er givet, at enhver form for indgreb og medicinering af en hest betinger en eller anden form for risiko for uønskede virkninger. Risikoen er dog minimal kontra den store og vigtige betydning et sundt og velfungerende tandsæt har.

Beroligelse af drægtige hopper.

I få tilfælde kan tandbehandling af drægtige hopper være nødvendigt for at sikre hoppens og det ufødte føl´s grundlæggende ernæring. I det tilfælde vælges en ekstra skånsom sedationsprocedure, hvorefter en professionel tandbehandling kan gennemføres. Vi vælger dog som udgangspunkt at udskyde tandbehandlingen til efter foling. En diegivende hoppe udskiller ikke mærkbare mængder af den beroligende medicin til føllet via mælken.
Top

Faste i forbindelse med sedation.

Op til behandlingen kan hesten æde og drikke helt normalt. Efter behandlingen er hesten stadigvæk påvirket af beroligelsen. Heste er generelt glade for foder, både stråfoder og det daglige foder. For ikke at risikere fejlsynkning eller spiserørsforstoppelse, idet hesten i en påvirket tilstand kløjs i maden, anbefales det at hesten sættes i en boks eller tilsvarende område uden adgang til foder, ej heller halm. Når hesten efter 1-2 timer er helt normaliseret igen, skal der som udgangspunkt ikke længere tages specielle hensyn i forhold til foder og fold.
Top

Ridning efter sedation.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at hesten ikke rides samme dag efter sedation og tandbehandling. Hesten virker hurtigt frisk igen, men for en sikkerhedsskyld er det bedst at vente med at ride til dagen efter. Nogle heste kan kortvarigt være lidt ømme i deres tyggemuskulatur lige efter behandlingen på grund af den åbne mund i forbindelse med behandlingen. Dette kan genere nogle heste ved ridning samme dag som behandling.
Top

Anden medicin i forbindelse med sedation.

Nogle af de stoffer som anvendes til behandling af heste arbejder sammen i kroppen - man siger at der er en interaktion mellem stofferne. Denne interaktion kan være positiv eller negativ. Vi anvender et beroligende stof og et smertestillende stof, som har en positiv interaktion. Men der findes også et stof som har en negativ interaktion med de beroligende stoffer vi bruger, og det er præparater der indeholder sulfa. Sulfa er et kemoterapeutikum dog nok oftest betegnet som penicillin i daglig tale, da det virker mod infektioner. Dette stof findes i de præparater der hedder: Norodine pasta, Tribrissen pasta, Tribrissen pulver og Trimazin Forte granulat.
Hvis din hest får en af disse typer medicin indeholdende sulfa, er det ikke muligt at bedøve hesten, og tandbehandlingen skal udskydes til et senere tidspunkt. Typisk vil vi anbefale, at der går ca. en uge fra sidste dosering af medicinen.
Top