Den kliniske undersøgelse af hesten.

En undersøgelse inklusiv rutinemæssig behandling af de hyppigst forekommende tandlidelser tager op til en time, hvorfor kodeordene indenfor moderne dyrlæge-tandbehandling er tid og tålmod samt godt værktøj!
Det fordres at ejeren af hesten er tilstede, både pga. ejerens kendskab til hesten og dermed hestens tillid til denne, men også for ved selvsyn at følge og føle de tilstande som konstateres hos hesten.


Den kliniske undersøgelse indledes ved at lytte på hestens hjerte og lunger forud for indgivelse af en beroligende indsprøjtning. Beroligelse af hesten er udgangspunktet for en grundig mundhuleundersøgelse.

Mundhulen skylles

 

 

Der anlægges mundspærre for at kunne gennemføre en grundig undersøgelse af også de bagerste kindtænder.

Der optages en fuldstændig tandjournal, ligesom hos vores egen tandlæge. Dermed kan udvikling i hestens tænder og mundhule følges. I samråd med ejeren behandles de tilstande som er behandlingkrævende.

I de mange tilfælde hvor aktuelle symptomer kan sættes i forbindelse med de kliniske fund, vil hesten reagere spontant positivt på behandlingen, herunder ikke mindst i form af forbedrede ridepræstationer.